ENDERUN

Eğitim, Öğretim, Bilim ve Teknoloji Tarihi

 • Yazı boyutunu yükselt
 • Varsayılan yazı boyutu
 • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa TÜRK/İSLAM BİLİM TARİHİ Tarih Türk Eğitim Tarihi / Literatür Dergisi

Türk Eğitim Tarihi / Literatür Dergisi

E-posta Yazdır PDF


Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi

 

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin Güz 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçevesinde yer verdiği bir hususu; Türk eğitim tarihi literatürünü konu ediniyor. Bu sayıda; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e eğitim tarihi alanında ortaya konmuş eserler ve müesseseler; kaynakları, yaklaşımları, müellif ve müessirler, diğer sayılarda ele alınan hususlar da dikkate alınarak, olabildiğince etraflı bir şekilde ortaya konmaya, değerlendirilmeye çalışıldı. Böylece müteakip dönemlerde yapılacak çalışmalar açısından bir başvuru kaynağı olmayı hedefledik.

Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde olduğu gibi, ana hatları ile; değerlendirmeler, söyleşiler, kaynaklar ve tanıtımlar olmak üzere dört grup halinde tasnif edildi ve sıralandı.

devamı> -------------------------------------------------------------------------------

 • Osmanlı İmparatorluğu’nda Modernleşme ve Eğitim
  Modernization and Education in the Ottoman Empire
  MEHMET Ö. ALKAN
  9-84 s
 • Osmanlılarda İlköğretimin Tarihi
  The History of Primary Education in the Ottoman Empire
  MEFAİL HIZLI
  85-106 s
 • Tekke Eğitimi ve Literatürü
  The Literature on Education in Dervish Lodges
  MUSTAFA KARA
  107-138 s
 • Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü
  The Literature on the History of Educational Institutions Other than the Medrese and Dervish Lodge
  SALİM AYDÜZ
  139-180 s
 • Osmanlı İmparatorluğunda Gayrimüslimlerin Eğitimi Üzerine
  On the Education of Non-Muslims in the Ottoman Empire
  M. MACİT KENANOĞLU
  181-206 s
 • Türkiye'deki Yabancı Okullar Üzerine Yapılan Çalışmalar
  Studies on Foreign Schools in Turkey
  AYŞE AKSU
  207-242 s
 • II. Abdülhamid Dönemi Eğitimi ve İdeolojisi Üzerine Tartışmalar
  Debates on Education and its Ideology during the Reign of the Hamidian Era
  MUSTAFA GÜNDÜZ
  243-286 s
 • Eğitim Merkezli Etkileşim: Osmanlı ve Rusya Türkleri
  Education-based Interaction: Ottoman and Russian Turks
  AHMET KANLIDERE
  287-320 s
 • Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi
  The History of Education during the Republican Period
  MUSTAFA ERGÜN
  321-348 s
 • Üniversite ve Özerklik: Tek Parti Döneminde Yüksek Öğretim (1923-1946)
  University and Autonomy: Higher Education during the Single-Party Period (1923-1946)
  ALİ ARSLAN MUSTAFA SELÇUK
  349-370 s
 • Halk Eğitiminin Başarısı ve Başarısızlığı
  Success and Failure of Public Education
  ELİF EKİN AKŞİT
  371-398 s
 • Türkiye’de Din Eğitimi Tarihi Literatürü
  The Literature on the History of Religious Education in Turkey
  MUSTAFA ÖCAL
  399-430 s
 • Mehmet İpşirli ile Medreseler ve Ulema Üzerine
  An Interview with Mehmet İpşirli on Medreses and Ulama

  451-470 s
 • Yahya Akyüz ile Türk Eğitim Tarihi Üzerine
  An Interview with Yahya Akyüz on History of Education

  471-486 s
 • Türkiye’de Öğretmen Yetiştiren Kurumlar Tarihi Literatürü
  The Literature of Teacher Training Institutions in Turkey
  CEMİL ÖZTÜRK
  487-520 s
 • Eğitim Enstitülerinden Eğitim Fakültelerine Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmek
  From Institutes of Education to Faculties of Education: Training Teachers in Turkey
  BETÜL BATIR
  521-538 s
 • Osmanlı Eğitim Tarihinin Arşiv ve Yazma Kaynakları
  Manuscripts and Archival Sources of the History of Ottoman Education
  MEFAİL HIZLI
  577-592 s
 • Osmanlı Medrese Müfredatına Dair Çalışmalar: Nereden Nereye?
  Studies on the Ottoman Medrese Curriculum
  ŞÜKRAN FAZLIOĞLU
  593-610 s
 • Klasik Osmanlı Eğitim Sisteminin İki Büyük Temsilcisi: Fatih ve Süleymaniye Medreseleri
  Two Great Representatives of the Classical Ottoman Education System: Fatih and Süleymaniye Medreses
  TUNCAY ZORLU
  611-628 s
 • Münif Paşa: İntişar-ı Ulûm u Maarife Adanmış Bir Ömür
  Münif Paşa: A Life Dedicated to the Expansion of the Sciences and Education
  F. SAMİME İNCEOĞLU
  629-652 s
 • Emrullah Efendi ve Tuba Ağacı Nazariyesi
  Emrullah Effendi and His Theory of the Tuba Tree
  MERYEM ÜKE
  653-664 s
 • Hasan Âli Yücel: İcraatları ve Eserleriyle Bir Eğitim Bakanının Portresi
  Hasan Âli Yücel: The Portrait of a Minister of Education, his Policies and Works
  YÜCEL BULUT
  665-684 s
 • Osman Nuri Ergin: Eğitim Tarihimizin Kırkanbar Müellifi
  Osman Nuri Ergin: Kırkanbar Author of our History of Education
  ALİ ADEM YÖRÜK
  685-706 s
 • Maarif Tarihimize Dair Eser Veren Kütüphanecinin Hayat Hikâyesi
  Aziz Berker: The Life Story of a Librarian who Wrote on the History of Education
  ALİ BİRİNCİ
  707-712 s
 • İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu: Bir Ömür Pedagoji
  İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu: A Life Devoted to Pedagogy
  FİLİZ MEŞECİ GIORGETTI
  713-726 s
 • Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Tarihçe-i Teşkîlât ve İcraatı Üzerine Bir Değerlendirme
  A Review on the Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Tarihçe-i Teşkîlât ve İcraatı
  MUSTAFA SELÇUK
  727-732 s
 • Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Haziran 2008-Aralık 2008
  Turkish Studies in the National and International Periodicals June 2008-December 2008

  733-768 s
 


AKADEMİK KURULUŞLAR