ENDERUN

Eğitim, Öğretim, Bilim ve Teknoloji Tarihi

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

İSMET BİNARK'IN TÜRKKAD'DA VERDİĞİ KONFERANS

E-posta Yazdır PDF

MUTASAVVIF VE MÜTEFEKKİR YAZAR

SÂMİHA AYVERDİ’NİN

TARİHİMİZ İLE İLGİLİ TESBİT VE TAHLİLLERİ

İsmet Binark

TÜRKKAD

ANKARA, 19 Şubat 2012


Sizleri hürmetle selâmlıyorum...

Kendisine ezel-i âzelde bahşedilmiş mânâ güzelliklerini, hakîkat sırlarını, kitleye duyurma yolunda, ömrünün her nefesini vatanı ve îmanı yolunda tüketmiş, gönlü ve durağı Hakk adı ile mühürlenmiş, Allah’ın seçilmiş velî kullarından; Türk milletinin son dönem îman, fikir ve kültür hayatında önemli bir yeri olan, mutasavvıf, mütefekkir ve mürebbî, cennetmekân Sâmiha Ayverdi’yi Cemâle yürüyüşünün 19’uncu senesinde, tükenmeyen bir özlem ve minnet duygularımızla bir kere daha rahmetle anıyoruz... Mânevî teveccühleri üzerimize olsun!..

Bir vefâ örneği göstererek, O’nu Hakk’a yürüyüşünün 19’uncu senesinde anmayı bir vazîfe bilen Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi’ne, değerli genel başkanı ve yönetim kurulu üyelerine huzurlarınızda teşekkür etmeyi, sizler ve şahsım adına yerine getirilmesi gereken zevkli bir görev bilmekteyim...

O’na olan bağlılık, özlem ve muhabbetimizin yanında; şüphesiz O’nun yoluna hizmet borcumuz da vardır... O’nun yolunda yürümeğe çalışan bizler, fikir ve prensiplerinin, hizmet anlayışının, gâyesinin tâkipçisi ve mânevî mîrâsçılarıyız. Sâmiha Ayverdi’nin bu mânâda vârisleri olmak, bizlere kaçınılmaz mes’ûliyetler yüklemektedir. Bu mes’ûliyetlerimizi asla gözardı edemeyiz!..

Konuşmamızın başlık ve muhtevâsı, “Mutasavvıf ve Mütefekkir Yazar Sâmiha Ayverdi’nin Târihimiz ile İlgili Tesbit ve Tahlilleri”dir.

Ancak konuşmamıza geçmeden önce, O’nu tanımayan, eserlerini okumamış, O’nun gönül ve ruh iklimini teneffüs etmemiş olanlar için Sâmiha Ayverdi’yi kısaca tanıtmak isteriz. ...

konuşma metninin tamamı için tıklayınız >>