ENDERUN

Eğitim, Öğretim, Bilim ve Teknoloji Tarihi

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Hakkında Yazılanlar

Samiha Ayverdi'nin İstanbul'u

E-posta Yazdır PDF

 Samiha Ayverdi'nin İstanbul'u

TÜRK EDEBİYATINDA İSTANBULSERİSİ/2 

Samiha Ayverdi'nin İstanbul'u, TÜRK EDEBİYATINDA İSTANBULSERİSİ/2
Yazar : Zeynep UYMUR
Yayınevi : İBB KÜLTÜR A.Ş. YAYINLARI
Konu : EDEBİYAT
Sayfa Sayısı : 160
Ebat : 210 x 280
Barkod-ISBN : 9789944370622
Baskı : İstanbul - 2008
Liste Fiyatı : 35.00
İndirimli Fiyatı : 28.00
 

“Kendisi de bir İstanbul Hanımefendisi olan Sâmiha Ayverdi, eserlerinde, İstanbul’un gündelik hayatının yanı sıra, küçük yaşında itibaren idrak etmeye başladığı dönemin siyasi, iktisadi, içtimai hayatının şahitliğini de yapmıştır.
 
20. asrın ilk çeyreğini kapsayan bu dönem önemli olayların ve köklü değişikliklerin yaşandığı, iktisadi anlamda büyük problemlerin olduğu döneme denk gelmektedir.

Çalışmamız kapsamında bu zorlu yılların bir toplum üzerendeki görünümlerini ve gündelik hayata etkilerini yeri geldikçe vurguladık. Düşünce dünyası açısından da önemli bir yere sahip olan Sâmiha Ayverdi’nin yorumlarını da zaman zaman vermeye çalıştık.”

Zeynep Uymur

Kitap;
1. Hayatın Evreleri,
2. Ev Hayatı,
3. Cemiyet Hayatı
4. Giyim Kuşam ve Süslenme,
5. Mübarek Günler: Kandiller, Ramazan ve Bayramlar,
6. Eğlence Hayatı.

 

Işıklı Hayatlar

E-posta Yazdır PDF

Işıklı Hayatlar Nihad Sami Banarlı - Ekrem Hakkı Ayverdi - Samiha Ayverdi

Işıklı Hayatlar Nihad Sami Banarlı - Ekrem Hakkı Ayverdi - Samiha AyverdiFikir ve sanat hayatımızın semalarında parlayan üç yıldız, günümüz nesillerinin de yollarını aydınlatmaya devam ediyorlar. Ciddiyet, gayret, fedakarlık ve sabır gibi faziletlerle donanmış bu "abide şahsiyetler" arkalarında kütüphaneler dolusu eserler ve örnek hatıralar bırakarak ölümsüzler kervanına katıldılar. Daha da önemlisi, aziz vatanın ve bu vatanda yaşayanların ruh iklimlerinde ümit rüzgarları estirmeyi başardılar. Bizleri, büyük tarihimizin gurur veya ızdırap verici macerası üzerinde düşünmeye sevk ettiler. Türkçemizin, mimarimizin, san'atımızın ve tefekkür hayatımızın inceliklerini hissettirdiler. Yer yer çatlayan, sıvaları dökülen, harap olmaya terk edilen manevi yapımızı yeniden inşa etmeye çalıştılar.

Bu kitap, onların mübarek hatıralarına bir saygı duruşudur.

(Arka Kapak)

Yazar: Altan Deliorman

267 s. -- 1. Hamur-- Ciltsiz -- 16 x 21 cm

İstanbul, 2004

ISBN : 9789756444115

 

Muhafazakar bir kadın portresi olarak Semiha Ayverdi

E-posta Yazdır PDF

Muhafazakar bir kadın portresi olarak Semiha Ayverdi: Muhafazakarlık Düşüncesinde Kadınlara İlişkin Bir Hat Çizebilmek

Elifhan Köse*

Türkiye’de muhafazakarlık modernitenin siyasal eleştirisinden daha çok modernliğin radikalliğini yumuşatan, modernliği gündelik yaşama tercüme eden kültürel bir dil olarak kendini göstermektedir. Bu kültürel dilin yaratılmasında kadınların değişimini gözden kaçırmamak ve bu değişim içerisinde onlara tedbirli bir değişim davetinde bulunmak çok önemli bir yer tutar. Kendisi de muhafazakar bir kadın olan Semiha Ayverdi davasında ve yazınında eski değerlerin sürdürüldüğü bir dönüşümün yaratılması adına, kadınların dönüşümü ile ayrıntılı olarak ilgilenecektir. Bu ilgi kadının gündelik yaşamının ayrıntılarıyla ilgilenmesini getirir. Ayverdi muhafazakarlığın ve dönüşümün sağlam manevi özü olarak Müslüman Türk kadınını öne çıkaracaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Muhafazakarlık, Cinsiyet, Semiha Ayverdi, Terbiye

The portrait of a conservative woman: Semiha Ayverdi

Turkish Conservatism as a cultural apparatus, has a great role in the mollification of radical modernity. Mild modernisation of women is an essential part of this cultural language of conservatism. Ayverdi, as a conservative woman, deals with this mildy modern tranformation of women in behalf of maintaining of old cultural merits. She is also interested in details life style. Ayverdi highlights the “Turkish Muslim woman” as a resistant moral esence of Conservatism and Turkish Modernisation

Keywords: Turkey, Conservatism, Gender, Semiha Ayverdi, Discipline


Giriş: “Bir İstanbul Hanımefendisi” Semiha Ayverdi

Semiha Ayverdi 1905 Yılında; farklı milletten halayıkların, cariyelerin, dadıların bir arada yaşadığı bir konakta; nesep bağlarının söz konusu olduğu akrabaların ve onun birbirine haberdar komşularının cemaat muhabbeti içinde varlığını sürdürdüğü İstanbul’un en eski semtlerinden birinde, Şehzadebaşı’nda doğmuştur. Deliormana göre bu çevre “sıkıntısız, aristokrat ve varlıklı”dır.1 Çocukluk yıllarından yetişkinliğe geçişin biyografik salınışları, her edebiyatçının ve fikir insanının eserlerinde izlenmesini mümkün kılan bir zaman-mekân ortaklaşmasının silueti olarak görünür. Osmanlı’nın “aşırı batılılaşma” olarak görülen Tanzimat sonrası ve özelikle savaş yılları içinde İstanbul’da süren yaşamı, Ayverdi fikir dünyasında oldukça belirgin bir yer edinmiştir. Ömer Türkeş’in Türk muhafazakarlığının romandaki canlı damarının, hemen hepsi Osmanlı’nın son demlerini yaşamış, -kimisi Avrupa’da kimisi ise özel olmak üzere- çok iyi eğitim görmüş ve Osmanlı kültürüne derinlemesine nüfuz etmiş kadın yazarların kalemlerinden akmış olduğunu söylemesi Ayverdi’yi de içine alan bir tasvir gibidir.2 Ayverdi, yarbay baba İsmail Hakkı Bey ile güzel-naif bir anne olan Meliha Hanımın ikinci ve son çocuğu3 olarak dünyaya gelecektir.

Devamını oku...
 

Samiha Ayverdi'nin Yusufçuk'u Üzerine

E-posta Yazdır PDF

Samiha Ayverdi'nin Yusufçuk'u Üzerine

Sadık Yalsızuçanlar

İnisiyatik geleneğin modern zamanlarda en saf ve katışıksız adlarından biri merhume Samiha Ayverdi'dir. O geleneğin günümüzde gürbüz ve bereketli bir damarına mensubiyeti olduğu gibi, ömrü boyunca elinden düşmeyen kalemiyle onlarca esere de imza atmış ve eserlerinin çoğunda tasavvufi neşve dile gelmiştir. O'nun oldukça zengin manevi ve zihinsel yaşamı içerisinde Yusufçuk'un ayrı bir değeri vardır. Yusufçuk, modern Türk Edebiyatı'nda dili ve dünyası bakımından yekta bir eserdir. İlk basımı 1946 yılında yapılmış olan Yusufçuk'ta, yazarın 'mesel' olarak niteleyebileceğimiz kısa öyküleri yer almaktadır.

Ayverdi, Kenan Rıfai'ye intisaplı ve O'ndan sonra da bir nevi postnişin olarak cemaatin 'anne'si olmuş, roman, hikaye, deneme, araştırma, sohbet, geziyazısı ve günce türlerinden pek çok kitap yazmış velut bir sanatkar. Rıfailiğin bir kolu olan bu geleneğin her ne kadar Ahmed-i Rufai hazretleriyle silsile bağı varsa da, Kenan Rıfai hazretleri aralarında Şeyh-i Ekber de olmak üzere bütün bir irfan geleneğinden beslenmiştir. Yusufçuk, günümüzde tasavvufi neşveyle yazılmış, mecaz ve mazmun dünyasıyla, diliyle, kurgusuyla, tarz-ı beyanıyla sufiyane denilebilecek bir metinler toplamıdır. Kısa, açıkuçlu, trajiği olmayan, dramatik bir kurguyla ilgisi bulunmayan bu mesellerin ilkine Ayverdi, Feta'nın ilk olarak karşısına 'kainat kitabı'nı çıkardığını, açtığını ve 'Oku!' dediğini söyleyerek girer. Kitaptaki meseller boyunca, Yazar kainat kitabının sayfalarını okumaktadır. Her kıssa, bu kitaptan bir sayfa, bir cümle, bir kelime gibidir.

İlahi aşkın sarhoşluğu içinde yazılmış olan Yusufçuk, kainat kitabının okunması için öncelikle insanın kendi kitabını okuması gerektiğini bize hatırlatır. Sanki kitap bu uyarı çevresinde döner. Bu, nefsini bilen Rabbini bilir hakikatinin ifadesidir. Nefsini bilmek, insanın kendisinde tecelli eden İlahi Esmanın tecelli düzeyince gerçekleşir. Nefsini bilmekten muradın bu olduğunu söyler arifler. İnsan İlahi isimlerin hangisinin ne zaman tedbiri altındaysa ve tecelli ne düzeydeyse o yetkinlik düzeyince bilebilir Rabbini. Ayverdi, 'tepsisinin içine nisan yağmuru toplayan bir çocuk gibi, bu akıp giden selin altına çanağını' niçin koyduğunu sorup durur. Bu soruda bile sufi mazmunlarından birkaçını bulmak mümkündür. Yağmur rahmeti simgeler. Allah Rahman sıfatıyla arşı kuşatmıştır. Dünyada bu sıfatla, ahirette Rahim ismiyle mütecellidir. Rahman'da kayıt yoktur. Çanak, feyze kabil hale gelme durumunu ifade eder. Kulun yapabileceği şey hazırlanmaktır. Ki buna talep, edene de talip tabir edilir. Müritle eşanlamlı olan bu kelimeden anlarız ki, insan sadece ister ama asıl murad eden Allah'tır. İnsan diler fakat gerçekleşen murad-ı İlahi'dir. Nisan yağmuru da evrensel sembollerdendir. Sedef bedendir, inci kalptir. Nisan yağmuru inhisar kabul etmeyen kalbin kökenini simgeler. Kalp, insandaki İlahi merkezdir. Namaz ve hac arzın merkezi olan Kabe'ye yönelinerek eda edilir. Zikirde ise insan kendindeki İlahi merkeze yani kalbe doğru bükülür. Kalp, beytullahtır. Bir kutsi hadiste, 'yer ve gökler Beni kuşatamadı, ancak inanmış kulumun kalbi kuşattı' buyrulmuştur.

Devamını oku...
 

Ayverdi'nin ev sohbetleri

E-posta Yazdır PDF

Ayverdi'nin ev sohbetleri

Sâmiha Ayverdi'nin 1940'lı yılların fikir ve sanat adamları, akademisyen ve gazetecileriyle evinde gerçekleştirdiği sohbetlerden sonra yazdığı notlar, Mülâkatlar adıyla yayınlandı. Kitap bir nevi gayri resmi edebiyat tarihi niteliğinde.

HALE KAPLAN ÖZ

Sâmiha Ayverdi'nin 1940-1948 yılları arasında evinde ağırladığı dönemin aydınları ile sohbetlerini içeren 'Mülâkatlar' adlı çalışma, Kubbealtı Neşriyatı'ndan çıktı. Mustafa Fayda ve Semanur A. Fayda'nın hazırladıkları kitap, içlerinde Mehmet Ali Aynî, Nasmi Rukün, Salih Zeki, Ömer Rıza Doğrul, Necip F. Kısakürek, Behçet Yazar, Şaziye Berin Kurt, Enis Behiç Koryürek, Safiye Erol, Burhan Toprak gibi fikir ve sanat adamları, akademisyenler, asker, gazeteci ve şairlerin yanısıra İstanbul'un çeşitli kesimlerinden birçok insan ile evinde gerçekleştirdiği sohbetlerden sonra yazdığı notlar; bir anlamda sohbet özetleri. Ayverdi'nin Mülâkatlar'ı, gayri resmi bir edebiyat tarihi niteliğinde.

Devamını oku...
 

Sâmiha Ayverdi ile Sırra Yolculuk / Cemalnur Sargut

E-posta Yazdır PDF

Sâmiha Ayverdi ile Sırra Yolculuk / Cemalnur Sargut

Araştırmacı ve yazar Cemâlnur Sargut’un hocası Sâmiha Ayverdi’yi anlatan yeni kitabı Nefes Yayınevi’nden çıktı.

Bu kitap, bir modern zamanlar bilgesinin hayatı, irfan dünyası ve tefekkür yolculuğuna ilişkin yapılmış konuşmalardan oluşuyor.

Aynı bilgelik yolunun yolcularından Cemâlnur Sargut’la gerçekleştirilen söyleşiyle, hem bir döneme tanıklık etmek, hem de bu dönem içinde bilgelik göğümüzün parlak yıldızlarından birinin, Sâmiha Ayverdi’nin o engin dünyasını biraz olsun yeni kuşaklara aktarabilmek istedik.

Yazar Sadık Yalsızuçanlar tarafından gerçekleştirilen söyleşilerle ilgili Cemâlnur Sargut şöyle diyor; “Bugün bir Cemâlnur Sargut varsa ve ondan insanlara tesir eden bir tavır varsa bunların hepsi hocam Sâmiha Ayverdi’ye ve onun da hocası Kenan Rifâî’ye aittir.” Ve şöyle devam ediyor; “İnsan kendine ait hakikatlerin sahibini mânevi zevkleri paylaştığı kişilere tanıtmak ister. Bu zevk bir mecburiyettir.” Neden sırra yolculuk dediğimizde Cemâlnur Sargut’un dillinden yukarıdaki cümleler dökülüyor.

Aşka Yolculuk’un devamı niteliğinde olan bu yeni kitap gönlünde tasavvuf lezzeti olanlara seslenerek, sırra yolculuk yapmaya davet ediyor.

Gönül annesi: yazar, mutasavvıf, İstanbul hanımefendisi, Türkçe’yi en iyi konuşan ve yazan, tarihçi, alperen, mürşit, ana, efendi; iki Kadir arası Kadir’i yaşamış, öğrencilerine de Kadir’in mânâsını öğretmiş bir sultan. Nur sonra da kâmil insanın yaşantısıyla Kadir’in mânâsı, içiyle Mîrac’ın hakikati olduğunu öğrendiğinde ve her sabrettiği sıkıntının sonunda Gönül anneciğinin yardımıyla âyetlerin mânâsını kendi küçük gönlüyle idrak ettiğinde ve onun güzel gözlerinin arkasında âmânını bulduğunda defalarca hamd etme zevkini yaşayacaktı. (Kitaptan bir bölüm..)

Etiket Fiyatı : 15.00 TL

İndirimli Fiyat : 10.50 TL (%30)

Yayınevi : Nefes Yayınevi

Yazar : Cemalnur Sargut

Dil : TÜRKÇE

Kapak : KARTON KAPAK

Hat : 0011

Ebat : 15.5 x 24 cm

Basım Tarihi : 23.10.2009

Sayfa Sayısı : 376 sayfa

 

SÂMİHA AYVERDİ BİBLİYOGRAFYASI - 2

E-posta Yazdır PDF

SÂMİHA AYVERDİ BİBLİYOGRAFYASI - 2

SÂMİHA AYVERDİ BİBLİYOGRAFYASI - 2

Bibliyografyanın 2. cildinde Mayıs 1999'dan 31.12.2006 tarihine kadar Sâmiha Ayverdi'nin yayınlanmış kitapları ve yazıları, hakkında yazılan kitaplar ve makâleler ile kendisinden bahseden eserler, makâleler ve haberler yer almaktadır.

Yazar: İsmet Binark

ISBN: 978-975-6444-44-3

Sayfa: 480

Boyut: 16.5 x 23.5

Baskı: 1. Baskı

Yayın Tarihi: 2007

Fiyat: 20 TL

 

MÂVERÂDAN GELEN SES

E-posta Yazdır PDF

MÂVERÂDAN GELEN SES

MÂVERÂDAN GELEN SESYaşadığı müddetçe özel hayatını ve şahsiyetini geri plânda tutmayı tercih eden mütefekkir yazar Sâmiha Ayverdi'nin doğumunun 100. yılı münâsebetiyle, eserleri ve hakkında yazılanların ışığında hayâtının anlatıldığı bir biyografi denemesi.

Yazar: Hicran Göze

ISBN: 978-975-6444-13-4

Sayfa: 239

Boyut: 13.5 x 19.5

Baskı: 1. Baskı

Yayın Tarihi: 2005

Fiyat: 8 TL

 

Hayâli Cihan Değer

E-posta Yazdır PDF

HAYALİ CİHAN DEĞER

Hayâli Cihan Değer

Samiha Ayverdi ile ilgili hatıralarını yazmaya karar verişini "O’nu anlatabilmeyi ne çok isterdim! Lâkin buna tâkatim yetmez… Gönlüm O’nunla geçmiş günlerimin unutulmasına razı olmadı" sözleriyle ifade eden yazar okuyucuya bir hatıralar yumağını sunmaktadır.

Yazar: Özcan Ergiydiren

ISBN: 978-975-6444-70-2

Sayfa: 388

Boyut: 16.5 x 21.5

Baskı: 1. Baskı

Yayın Tarihi: 2009

Fiyat: 20 TL

 


Sayfa 3 - 5