ENDERUN

Eğitim, Öğretim, Bilim ve Teknoloji Tarihi

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Kölelikten Efendiliğe

E-posta

 

Yazar:         Sâmiha Ayverdi
Yayınevi:     Kubbealtı Neşriyat
Yayın Yılı:    1978

"Bu risâle, İslâmla şereflenmiş her Müslüman milletin kitabıdır ve îlâ-yı kelimetullaha dâvettir."

"Ey Merd-i meydanlar! Çıkın ortaya.. Uyandırın İslam âlemini.. Çığ gibi büyüye büyüye üstümüze yürüyen tehlikeleri görmezden gelmek ve rahat döşeğimizde istirâhata  varmak haram bize.. İslâm'ın kıyâmetini koparmak için el ele vermiş şer kuvvetleri, asırlardır pusudan çıkıp çıkıp bizi hançerlemekte.. Onlara, daha nice zaman göz yumacak, karşı koymayacaksınız?"

"Köle olmayı becere bilmek, efendiliğe götürür.
Bu köleliği kime yaptığımız önemlidir.
Nefsimize mi?
Allaha mı?"