ENDERUN

Eğitim, Öğretim, Bilim ve Teknoloji Tarihi

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Mektup

Mektuplardan Gelen Ses

E-posta

 

Yazar:         Sâmiha Ayverdi
Yayınevi:     Kubbealtı Neşriyat
Yayın Yılı:    1985

Yazarın iki torununa yazmış olduğu mektupları ihtivâ eden bu eserde onların şahsında vatan evlâtlarına nasihatlarda bulunur. Bu mektuplar aynı zamanda Ayverdi´nin mizâcını, karakter yapısını, ruh ve gönül dünyâsını da yansıtır.

 

Misyonerlik Karşısında Türkiye

E-posta

 

Yazar:         Sâmiha Ayverdi
Yayınevi:     Kubbealtı Neşriyat
Yayın Yılı:    1969

"Ey gafil ve cahil Hıristiyan kardeşlerimiz!
Allah'ın kulu ve hazret-i Muhammed'in ümmeti olan biz Müslümanları neden taciz ediyor, kendi halimize bırakmıyorsunuz? Biz Müslüman olmakla zaten hidayete ermiş ve kurtulmuş bir ümmetiz. onun için de, sizin kurtuluş müjdenize ihtiyacımız yoktur. Asıl kurtuluşa ihtiyacı olan sizlersiniz. Çünkü biz, Hazret-i İsa'yı Hak peygamberi olarak tanıdığımız halde siz Hazret-i Muhammed'i tasdik etmiyor, üstelik O'nun ümmetini yoldan çıkarmak için bu kadar zahmet ve külfetlere giriyorsunuz."

 

Kölelikten Efendiliğe

E-posta

 

Yazar:         Sâmiha Ayverdi
Yayınevi:     Kubbealtı Neşriyat
Yayın Yılı:    1978

"Bu risâle, İslâmla şereflenmiş her Müslüman milletin kitabıdır ve îlâ-yı kelimetullaha dâvettir."

"Ey Merd-i meydanlar! Çıkın ortaya.. Uyandırın İslam âlemini.. Çığ gibi büyüye büyüye üstümüze yürüyen tehlikeleri görmezden gelmek ve rahat döşeğimizde istirâhata  varmak haram bize.. İslâm'ın kıyâmetini koparmak için el ele vermiş şer kuvvetleri, asırlardır pusudan çıkıp çıkıp bizi hançerlemekte.. Onlara, daha nice zaman göz yumacak, karşı koymayacaksınız?"

"Köle olmayı becere bilmek, efendiliğe götürür.
Bu köleliği kime yaptığımız önemlidir.
Nefsimize mi?
Allaha mı?"