ENDERUN

Eğitim, Öğretim, Bilim ve Teknoloji Tarihi

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa MEDRESELER HAKKARİ - MEYDAN MEDRESESİ

HAKKARİ - MEYDAN MEDRESESİ

E-posta Yazdır PDF

Hakkari Meydan Medresesi 

Meydan Medresesi, Hakkari merkez Biçer Mahallesi’nde bulunmaktadır. Kale Altı Mezarlığı’nın doğu tarafındaki düz bir platforma kurulmuştur.

Giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre medrese, 1700-1701 tarihinde yaptırılmıştır. Kapı üzerindeki iki satır halinde dört bölümden oluşan kitabenin büyük bir bölümünü Kur’an-ı Kerim’den ayetler oluşturmaktadır. Bu nedenle kitabeden medreseyi kimin yaptırdığı anlaşılamamıştır.

Ancak, o yıllarda Osmanlı Devleti’ne bağlı Hakkari bölgesinin yöneticisi olan İzzeddin oğlu İbrahim Bey tarafından yaptırılmış olabilir. Kitabede Kur’an-ı Kerim den seçilen ayetlerde İbrahim isminin geçmesi bunu teyit etmektedir. Ayrıca, medresenin 1472 tarihli bir Akkoyunlu eseri olduğuna dair görüşler mevcuttur. Yapım tarihi üzerindeki kitabeyle kesin olarak belirlenen medresenin bu tarihte yapılmış olması mümkün görülmemektedir. Kitabe, iki parçadan oluşan mermer üzerine nesih bir hatla iki satır halinde yazılmıştır.

Meydan Medresesi Restorasyon çalışmaları Vakıflar Bitlis Bölge Müdürlüğü tarafından 2006 yılında ihale edilerek çalışmaları devam etmektedir. Medrese, 18.25x23.40 m. ebadında dış ölçülere sahip, enine dikdörtgen bir alana oturmaktadır. Yapı iç avlulu, iki katlı ve iki kanatlı, düz damlı medreseler grubuna girmektedir. Yapıya güney cephenin ortasındaki bir taç kapı vasıtasıyla girilmektedir.

Yapı, Anadolu’da Selçuklu döneminde başlayıp, Beylikler ve Osmanlı döneminde gelişen avlulu medrese plan tipinin XVIII. yüzyıl başlarındaki bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgede yer alan Bitlis, Hoşap ve Pizan’daki medreselerle plan ve mimari özellikleri bakımından benzerlikler göstermektedir.

 


AKADEMİK KURULUŞLAR