BİTLİS - ŞEREFİYE KÜLLİYESİ

Yazdır

 

Bitlis şehir merkezinde, çarşı meydanında çayın iki kolunun kavuşum alanına kurulan Şerfiye Külliyesi cami, medrese, imaret, türbe ve hamam yapı topluluğundan oluşmaktadır. Yapı kitabe ve vakfiyesine göre, 1529 yılında IV. Şeref Han tarafından inşa edilmiştir.

Hamam yapısının dışında kalan yapılar külliyenin avlusu etrafında sıralanmıştır. Avlunun doğusunda medrese, güneyinde cami, bitişiğinde türbe, kuzeyinde imaret yer almaktadır. Külliye, batısındaki yüksek kayalıkla doğusundan akan çay arasında sıkışmış olsa da, düzgün kesme taş malzemesi, zengin dekoratif süslemeleri ile Bitlis’in anıtsal önemli yapılarından biridir.

Cami, dikdörtgen bir plana sahip olup, son cemaat yeri, kuzeydoğu köşesinde ana giriş mekanı ve bunun kuzeyine bitişik türbe yer almaktadır. Caminin mimarlık tarihi açısından en önemli ve gösterişli bölümünü taç kapı ve doğu cephesi oluşturmaktadır.

 

Bitlis - Şerefiye Külliyesi Bitlis - Şerefiye Külliyesi

Medrese, Caminin doğusunda, kıble duvarı genişliğince aynı yönde uzanmaktadır. Yaklaşık kare plan ölçülerinde olan medrese kuzey-güney istikametinde açık avlulu ve iki avlulu bir düzenlemeye sahiptir.

Külliyenin diğer bir bölümü olan türbe, Şeref Han’a aittir. Türbe avlunun doğusunda caminin taç kapısına bitişik olarak planlanmıştır. Kitabesine göre 1533 yılında Emir Şerif oğlu Emir Şemseddin tarafından IV. Şeref Han için inşa edilmiştir. Türbe cenazeliksiz olarak tek katli bir planlamaya sahiptir. Altta kare olan beden duvarları, köşelerin pahalanması ile sekizgen forma dönüşerek üzeri piramidal bir külah ile örtülmüştür.

Külliyenin tamamlayıcı diğer bir bölümü olan hamam, günümüzde Han Hamamı olarak bilinmektedir. Yapı Herso Mahallesi Hatuniye Caddesi üzeride yer almaktadır. Vakfiyesinde, külliye için inşa edildiği yazılıdır. Tek hamam olarak tasarlanan yapının batısına sonradan birtakım binalar eklenmiştir.