ENDERUN

Eğitim, Öğretim, Bilim ve Teknoloji Tarihi

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Efendimsin cihânda i’tibârım varsa sendendir...

Sâmiha Ayverdi - Hayatı, Fikirleri, Eserleri

E-posta Yazdır PDF

Çağımızın en önemli mütefekkir yazarlarından birisi olan Sâmiha Ayverdi Hanımefendi, 25 Kasım 1905 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi, Fatma Meliha Hanım, babası Yarbay İsmail Hakkı Bey’dir. Soyu, anne tarafından Kanunî zamanında yaşamış ve Budin seferinde şehit düşmüş Gül Baba’ya; baba tarafından Orta Asya’dan Anadolu’ya geçmiş Ramazanoğulları’na kadar uzanmaktadır.

Sâmiha Ayverdi

Sâmiha Ayverdi, ilk tahsilini aile çevresi içerisinde yaptı. Anne annesi Hâlet Hanım, onun şifahi kültür ve tarih şuuru kazanmasında çok etkili olmuş bir isimdir. Dedesi de ciddiyet, dürüstlük, az konuşma gibi değerler noktasında ona örnek olmuştur. Aynı şekilde anne ve babası da onun fikrî, imânî ve ahlâkî şahsiyetinin teşekkülünde müsbet rol oynamış kimselerdir. Evleri de devrin seçkin bilim ve sanat adamlarının gelip gittiği bir yerdir. Bu ortamın da onun yetişmesinde tesiri olduğu muhakkaktır.

Devamını oku...
 

Kimin Peşindeyim?

E-posta Yazdır PDF

22 Mart, O'ndan zâhiren uzak ve ayrı kaldığımız günü işâret ediyor. Kendileri'ni minnet, rahmet ve hasretle anıyoruz.

Şarkıyı bilirsiniz:
"Bir ömrü senin uğruna rüyâ gibi verdim" der.
Evet… Koca bir ömrü bize verdi… Şimdi, bakınca rüyâ gibi geliyor.
Hâlbuki hiç de rüyâ değildi.
Sizleri ne kadar çok seviyorum, ah bir bilseniz!
Çünkü, O da çok seviyordu. Ve hepimiz O’nun yetimleriyiz. Ne büyük saadet O’nun yetimi sayılmak! Ama, "Ebedî Hayy"in ne demek olduğunu da gene O’ndan öğrendik.

Hep birlikte hem öksüz ve hem de yetim kaldığımız o "buçuk günde", bizler, Kütahya’dan bir grup yâranla Alanya’da bulunuyorduk. Eşyâlarımızı henüz açmamış ve yerleşmemiştik ki; aldığımız bir telefon haberiyle, orada nezâketen bir gece kalıp, sabahleyin Kütahya’ya hareket ettik. Birlikte geçirdiğimiz o geceyi unutmak mümkün değil!

Devamını oku...
 

"Gönlümdeki Sâmiha Ayverdi"

E-posta Yazdır PDF


Kubbealtı  Sohbetleri

"Kubbealtı Sohbetleri"nin altıncısı, 06 Mart 2010 cumartesi günü, "Gönlümdeki Sâmiha Ayverdi" başlığıyla yapılacaktır. Selim İleri'nin konuşmacı olarak katılacağı programın başlama saati 16:00'dır. Katılım serbesttir.


Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı
www.kubbealti.org.tr
T: 0 212 516 23 56
F: 0 212 638 02 72

 


Sayfa 8 - 8