ENDERUN

Eğitim, Öğretim, Bilim ve Teknoloji Tarihi

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Efendimsin cihânda i’tibârım varsa sendendir...

SÂMİHA AYVERDİ'nin Târihe Bakışı

E-posta Yazdır PDF

Ayhan PALA

Sâmiha Ayverdi'nin târihle ilgili eserlerinin ve bu eserlerinde ele aldığı konuların çeşitliliği bu kısa tebliğ çerçevesinde onun bütün görüşlerine yer vermemize imkân vermemektedir. Onun için biz bu tebliğimizde bazı ana çizgileri vermekle yetineceğiz.

Sâmiha Ayverdi'nin târih görüşünü doğru bir şekilde değerlendirebilmek için onun mütefekkir bir mutasavvıf olduğunu hatırdan çıkarmamak gerekir. Sâmiha Ayverdi târihle ilgili eserlerini târih ilmine katkıda bulunmak için değil, Türklüğü yeniden ayağa kaldıracak değerleri târihten çıkarmak ve geleceğe sunmak için yazmıştır. Bu görüşümüz onun târihle ilgili fikirlerini en fazla yansıtan eseri olan Türk Târihinde Osmanlı Asırları kitabının önsözünün ilk cümlelerinde şu şekilde ifade edilmiştir:

Türk Târihinde Osmanlı Asırları "Bu kitap ne bir târihtir, ne de bir ilim ne müracaat eseri. Belki akademik sınırlara, ilmi nizam ve şekillere bağlı bulunmayan, fakat her satırı ile otantik olmağa çalışan bir fikir kitabıdır. Öyle ki, Türk târihinin seyir ve tekamülü ardınca yürüyebildiğimiz ölçüde atılmış bu birkaç adım, iki büyük Türk Devletinin dünya târihi muvacehesindeki medeni ve içtimaî değerlerinin, uzaktan yakından münasebet kurmak vaziyetinde olduğu milletlere ve nihayet dünyaya neler getirdiğini, umumi çizgileriyle tayin ve tesbit edebilmek gayretinin naçiz bir mahsulüdür."

Sâmiha Ayverdi "halka hizmet Hakka hizmettir" düsturunu öne çıkarmış bir tasavvufi anlayışın müntesibi olarak bütün eserlerini bu gayenin tahakkuku için yazmış ve bütün faaliyetini bu davaya hasretmiştir. Onun Türk cemiyeti için nerede bir tehdid görse hemen harekete geçmesi, o konuda bir kitap yazması veya diğer fikrî mücadele yollarına müracaat etmesi bu anlayışının tezahürleridir. Bu cümleden olarak Rus tehdidi, misyonerlik, Ermeni meselesi gibi konulardaki kitapları ve diğer faaliyeti hatırlanmalıdır. Türk cemiyetinin târih, din, dil gibi değerlerine ve aile gibi müesseselerine yönelik tehdidlere karşı mücadelesi ve bu konularda doğru gördüğü istikamette kamu oyu oluşturma gayretleri hep bu hassasiyetin neticeleridir. Esasen onun bütün eserlerinde dinî ve millî hassasiyetin tezahürleri görülür. Târih, S. Ayverdi için terbiyevî bir bilgi kaynağıdır.

Devamını oku...
 

Kalemiyle nesilleri emziren kadın!

E-posta Yazdır PDF

Sâmiha Anne sıra dışı bir kadındır.

Sâmiha Ayverdi için ünlü destan şairi Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu bu ifadeleri kullanıyor! Kadının acziyetini, ezilmişliğini, yokluğunu ve yoksunluğunu dile getirenler bu topraklarda bunların zıddı bir hayat sürmüş, engin kültür ve birikimleriyle var olmuş şahs-ı abide kadınları hiç zikretmezler nedense!

Sâmiha Ayverdi’yi hiç hatırlamazlar mesela…

Bir Osmanlı ve İstanbul yazarı olan bu nadide kadını çok az kadın bilir, çok azı onu okumuş, onun fikirleriyle beslenmiştir. Edebiyat ve kültür çevrelerinde her yaşta ve makamda insanın kendisine “Sâmiha Anne” dediği bu nazif kadın, bilgisiyle, görgüsüyle, hayatıyla nev-i şahsına münhasır bir güzellikle kalplerin en derine nüfuz etmiş olan çok önemli bir kadındır.

Türkiye’de birçok ilk onun öncülüğünde gerçekleşmiştir. Mevlana ve Yunus Emre’nin kitlelere ulaşmasında onun katkıları büyüktür. Konya’da her yıl düzenlenen “Şeb-i Aruz” 1954 yılında ilk kez onun öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Onun eserlerinde ve yaşayışında Mevlana’nın ve eserlerinin büyük tesiri vardır nitekim 1940’lı yıllarda kendisiyle yapılan bir söyleşide “bu aralar neler okuyorsunuz” sorusuna cevaben yine Mevlana, Divan-ı Kebir ve her şey diyerek Mevlana sevgisini ve bağlılığını dile getirir. Kırk civarındaki kitaplarının sekizi tasavvuf üzerinedir.

Devamını oku...
 
E-posta Yazdır PDF

Sâmiha Anne her mektuba cevap verirmiş

Sâmiha Anne her mektuba cevap verirmiş
Samiha Ayverdi ve Aysel Yüksel

Allah için şehrin bir ucundan bir ucuna giden ve binlerce mektuba tek tek cevap veren bir güzel insanı tanımak ister misiniz?

Samiha Ayverdi - Yaşayan Ölü

Dört beş yıl önceydi, Kubbealtı Kitabevi’nden Sâmiha Ayverdi Hanımefendi’nin birkaç tane kitabını almıştım. Bu kitaplardan bir tanesi, Yaşayan Ölü adlı romanıydı. O yılarda yaptığım ve yirmi dört saat süren İstanbul-Şırnak yolculuklarımdan birisinde okumuştum bu kitabı... Kitabın üslubundaki o güzellik hemen kendisini fark ettirmişti. Ki bu üslup sayesinde neredeyse hiç ara vermeden okumuştum bu eseri… Eserin beni içine çektiği ruh hali ise kelimelerle anlatılamaz.

Yaşayan Ölü nefis bir kitap

Bir romandı ama içerisinde ahlakî ve dinî öğütlere de yer veriliyordu. Okuduğunuzda ilahi bir aşk atmosferinde yazıldığını anlayabiliyor, yazarının ne kadar olgun bir insan olduğunu sezebiliyordunuz. Öyle ki konusu itibari ile, yüzyılımızın hastalığı bencilliğe karşı etkili bir mesaj içeriyordu. Nefsinin bencilliğini yenmemiş bir kimse bu ayarda cümleler sarf edemezdi.

Kitap, konu ve üslup bakımından kelimenin tam anlamıyla mükemmeldi. Ama özellikle kelimelerin dizilişi bakımından da bu eser hayranlık uyandırıcıydı. Acaba kelimeleri inci gibi dizmek hususunda eskiler daha mı başarılıydı? İşte bu sırlı kelimeler vasıtasıyla oldu bu güzel şahsiyeti tanımamız ve de sevmemiz… Allah makamını cennet etsin.

Talebesi Aysel Yüksel, Zeytinburnu’nda Sâmiha Hanım’ı anlattı

Aysel Yüksel ve Mehmet Nuri YardımESKADER başkanı araştırmacı yazar Mehmet Nuri Yardım Bey aynı zamanda bu güzel insanın, Sâmiha Ayverdi’nin öncülüğü ile kurulan Kubbealtı Vakfı’nın da yetkililerinden… Sağ olsun kendisi her karşılaşmamızda bizi yazmak hususunda teşvik eder ve şevklendirir. Yine bir karşılaşmamızda bizi yazmaya teşvik etmiş, ardından da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki “Zeytinburnu’nun Ebedi Sakinleri” adlı toplantıya davet etmişti.

Allah nasip etti, geçtiğimiz Cuma günü Zeytinburnu’ndaki bu güzel programa katıldık. Mehmet Nuri Bey’in yönettiği toplantının konusu Sâmiha Ayverdi Hanımefendiydi. Konuğu ise onun talebesi ve hususi kâtibesi Aysel Yüksel Hanımefendi’ydi. Kıymetli büyüklerimiz hoş bir söyleşi gerçekleştirdiler. Öyle ki bu söyleşide Sâmiha Ayverdi Hanımefendi’nin binlerce mektuba cevap verdiğini, Allah için zor şartlarda şehrin bir ucundan bir ucuna gittiğini öğrenince ona olan sevgimiz daha da arttı. Bu vesile ile bir de ruhuna Fatiha göndermiş olduk.

Gazetelerde edebiyat birinci sayfadaydı

ASamiha Ayverdiysel Yüksel Hanımefendi, Sâmiha Ayverdi Hanımefendi ile 1957 senesinde hocası Nihat Sami Banarlı Bey vesilesiyle tanıştığını ve daha sonra da kendisiyle hoca–talebe münasebetine girdiğini söyleyerek başladığı konuşmasında birçok güzel hatıraya yer verdi.

Nihat Sami Bey’in Sâmiha Hanım’la tanıştıktan sonra bazı huylarının yumuşadığını, daha hoşgörülü olduğunu bir öğrencisinin yazdığı mektupta okuduğunu söyleyen Aysel Hanım, bu dönemden sonra Nihat Sami Bey’in bambaşka bir öğretmen olduğunu bu mektuptan öğrendiklerini ifade etti.

Bu konuda Mehmet Nuri Yardım Bey ise şöyle bir katkıda bulundu: “1950’li yıllarda gazetelerimiz edebiyatçılara yer veriyorlardı. Nihat Sami Banarlı ikinci sayfada makalelerini yayınlamıştır. O yıllarda Yahya Kemal’in şiirleri de birinci sayfadan yayınlanıyor. Düşünebiliyor musunuz, Hürriyet Gazetesi’nin birinci sayfasında şiirler yayınlanıyor. Tabii bugün gazetelerin edebiyata ilgileri o kadar değil. Nihat Sami Bey daha önceleri yazılarında daha sert ve asabi imiş ancak Yahya Kemal’le ve Sâmiha Hanım’la tanıştıktan sonra o yüce gönle erişmiş...”

Aysel Hanım, Sâmiha Hanım’ın 1938’de yazı hayatına başladığını 1993’te vefatına kadar 43 tane eser neşrettiğini; ancak toplamaya çalıştıkları araştırma yazılarını da hesaba kattıkları zaman herhalde beş-altı cilt kitabın daha buna eklenmiş olacağını söyledi. Mehmet Nuri Bey ise bu eserlerin tamamının özenle hazırlanmış eserler olduğunu ve edebiyatımızdaki en çok eser veren kadın yazarın Sâmiha Hanımefendi olduğunu ilave etti.

Devamını oku...
   

Zeytinburnu'nun Ebedî Sâkinleri “Sâmiha Ayverdi’nin Hayatı ve Eserleri”

E-posta Yazdır PDF

“Sâmiha Ayverdi’nin Hayatı ve Eserleri”

Sâmiha Ayverdi

30 Mart 2012 Cuma Saat 19:30'da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Gerçekleşecek Programın Moderatörü Mehmet Nuri Yardım, Konuk ise Aysel Yüksel.

 

Sâmiha Ayverdi Paneli

E-posta Yazdır PDF

AKDEM Derneği tarafından 31 Mart 2012 Cumartesi günü saat 14.00'da Akhisar Kültür Merkezi'nde "Sâmiha Ayverdi Paneli" düzenlenecektir. Teşriflerinizi bekleriz.

Sâmiha Ayverdi Paneli

Sâmiha Ayverdi Paneli

 

SÂMİHA AYVERDİ PANELİ

E-posta Yazdır PDF

SÂMİHA AYVERDİ PANELİ

AKDEM Derneği tarafından, 24 Mart 2012 tarihinde Eskişehir’de, 20. yüzyılın büyük mütefekkir, yazar ve mutasavvıflarından Sâmiha Ayverdi için gerçekleştirilecek olan panel’e tüm okurlarımız davetlidir.
(Program bir konser ile son bulacaktır.)

Konuşmacılar:

Esin Çelebi BAYRU
Yard. Doç. Dr. Fahrünnisa BİLECİK

24 MART 2012 / ESKİŞEHİR


Araştırma Kültür Düşünce Eğitim ve Mûsikî Derneği

 

SÂMİHA AYVERDİ'Yİ ANMA GECESİ

E-posta Yazdır PDF

SÂMİHA AYVERDİ'Yİ ANMA GECESİ VE HANCI KONSERİ

SÂMİHA AYVERDİ'Yİ ANMA GECESİ VE HANCI KONSERİ'Nİ TEŞRİFLERİNİZİ BEKLİYORUZ

Yer: Yunus Emre Kültür Sanat Merkezi-ESKİŞEHİR
Târih: 2 Mart 2012-Cuma Saat: 20:00


Konuşmacılar: Rıza Tekin UĞUREL (Yazar-Bestekâr)
Mustafa ÖZÇELİK (Yazar-Şâir)

ODUNPAZARI BELEDİYESİ TASAVVUF MÛSİKÎSİ TOPLULUĞU

San'at Yönetmeni: Orhan ERYILMAZ

Volkan ÖZTÜRK/ Ney
Meriç DÜZBAŞ/ Tanbur
Ömer Faruk BAYRAKÇI/ Kânun
Orhan ERYILMAZ/ Klasik Kemençe
Fadime Şen DERTLİ/ Çello
Engin KURMAN/ Kudüm
Harun CURA/ Hânende, Dâire
Mahmut Şevket ÖZTÜRK/ Hânende
Ergün ELİBAŞ/ Hânende
Ezgi ÇELİK/ Hânende
Burcu BOYACI/ Hânende


KONSER SOHBETLE BİRLİKTE İCRÂ EDİLECEKTİR. TOPLULUK, GÜFTELERİ SÂMİHA AYVERDİ'NİN, BESTELERİNİ RIZA TEKİN UĞUREL'İN YAPTIĞI HANCI* BESTELERİ'Nİ İCRÂ EDECEKTİR.

-NOT: PROGRAM BİLETLİDİR. BİLETLERİNİZİ YKSM (YUNUS EMRE KÜLTÜR SANAT MERKEZİ)'DEN TE'MİN EDEBİLİRSİNİZ.


*Hancı, Sâmiha AYVERDİ Külliyâtı, Kubbealtı Yayınevi, İstanbul.

 

İLESAM CUMARTESİ SOHBETLERİ

E-posta Yazdır PDF

İLESAM CUMARTESİ SOHBETLERİ VE ŞİİR DİNLETİSİ

KONU: SAMİHA AYVERDİ

(28 Ocak 2012, Saat:14-Vakıflar Genel Müdürlüğü Salonu)


Konuşmacı: Emine Gözde Özgürel

Tarih: 28 Ocak 2012

Adres
Vakıflar Genel Müdürlüğü Salonu

(Güven Park Karşısı)
Millî Müdafa Cad. No: 20 Kızılay / ANKARA

Tel : 0 (312) 415 50 00 (10-Hat)

28 Ocak 2012- Saat:14.00

www.ilesam.org.tr

 


Sayfa 7 - 8