ENDERUN

Eğitim, Öğretim, Bilim ve Teknoloji Tarihi

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Pecya Bilgi Erişim Sistemi

E-posta Yazdır PDF
Bir bilgi erişim sistemi olan Pecya, dijital kütüphane ve web arama motoru olarak hizmet vermektedir. Pecya, TÜBİTAK'tan Ar-ge Hibe Desteği almaya hak kazanmış bir projedir. Milyonlarca sayfa bilgiyle Türkiye'nin en büyük belge ve bilgi arşivi olmayı hedefleyen Pecya Dijital Kütüphanesi, Türkiye'nin birçok yazılı değerini ilk sayısından günümüze kadar gelen tüm sayılarını okuyucularıyla buluşturuyor. İnternet aracılığıyla Türkiye'nin yarattığı tüm bilgi birikimi içeriğine ulaşılması vizyonuyla hareket eden Pecya, önemli koleksiyonları ve bireysel yayınları tekrar gün ışığına çıkarttı.

Devamını oku...
 

İlber ORTAYLI Enderun Mektebi'ni anlatıyor...

E-posta Yazdır PDF


İlber ORTAYLI Enderun Mektebi'ni anlatıyor...
 

FİLİPİNLER'DE ENDERUN KOLEJLERİ

E-posta Yazdır PDFEnderun CollegesFilipinler'de "Enderun Colleges" adlı bir eğitim kuruluşu faaliyet gösteriyor. Okul hakkında web sitelerinde yayınladıkları özet tanıtım yazısı şöyle:

About Enderun
Enderun is a four-year undergraduate college that offers a full range of bachelor’s degree and non-degree courses in the fields of international hospitality management and business administration.

Enderun is committed to the highest international standards of academic excellence. Students receive professional training from leading figures in the global business and hospitality industries. The faculty that oversees Enderun’s curriculum includes some of the region’s leading academics and industry experts. Even Enderun’s campus facilities, which feature hotel-quality appointments and integrated cutting-edge learning technologies, are in a class of their own.

The Enderun approach to education is unique, and highly differentiated. To prepare for leadership positions in the global business environment, Enderun students work closely with faculty mentors, who are themselves industry experts and professionals. Students also gain priceless real-world experience from intensive work internships both in the Philippines and abroad.

http://www.enderuncolleges.com/about_us.asp


Web sitelerinde "Enderun" isminin manasını ve okula bu ismin verilmesinin sebebini ise şöyle açıklıyorlar:

What does term “Enderun” mean?

Enderun Colleges takes its name from the Turkish word, enderun. Enderun refers to the palace school established during the Ottoman Empire (1299-1923) where the most promising children were educated in, among other things, the art of public administration. Enderun was also considered a royal school. The children of Enderun underwent the finest of Turkish education in order to become high-level administrators and statesmen of the Ottoman Empire. Similarly, Enderun Colleges, in drawing its name from such historical origins, seeks to deliver a world-class level of management education and equips its graduates with professional competencies of the sterling quality required to manage the world’s leading institutions.

http://www.enderuncolleges.com/admission_faqs.asp


 

Osmanlı İmparatorluğu’nun “Saray Okulu” Enderun

E-posta Yazdır PDF

 


Evrensel ve Küresel bir güç olan Osmanlı İmparatorluğu, bu özelliğini donanımlı devlet adamı ve ordu mensuplarıyla elde etmiştir. Yetkin mülkiye, kalemiye, askeriye ve ilmiye için en önemli şart, ancak vasıflı bir eğitim ve öğretim ortamının teşekkülüyle mümkündür. Yükselme ve gelişme dönemi Osmanlısı, tüm sektörlerde olduğu gibi bilgi ve bilim seviyesinde en üst sınırlara ulaşmış bir yapıya sahiptir. Cihan devleti olmayı hazırlayan niteliklerin başında; ilim, bilgi, yetenek, liyakât ve disiplinin mükemmel bir şekilde harmanlandığı İmparatorluk “Saray Okulu” Enderun gelmektedir.


Yeni Bir Kültür Çevresinin Mensubu: Devşirme

Osmanlı devlet geleneğinin oluşmasındaki en köklü kurum, şüphesiz Enderun’dur. Farsça bir kelime olan Enderun, “iç kısım” anlamına gelmektedir. Enderun’un kadınlara yönelik olan muadil eğitim alanı ise Harem’dir.

Slav dillerinden başlayıp da Yunanca ve Arnavutça konuşulan bölgelerden gelen insanların, bir sarayın dili, üslubu ve icraatı çevresinde kenetlendiği ve bir araya geldiği merkez Enderun’dur. Burada yetişen kişinin, eski dili, dini ve kabilesi ile olan bağlantısı zamanla mesafelenir. Çünkü o, artık yeni bir kültür çevresinin mensubu olma yolundadır.

Enderun’a alınan çocuklar, Osmanlı’ya özgü bir sistem olan “devşirme” denilen bir yöntem ile seçilir ve istihdam edilir. Ancak bu ergenlik dönemi gençler, Enderun’a kabul edilmeden önce alt bir eğitim safhasından geçmeleri gerekirdi.
Devamını oku...
 

Osmanlı’da Üstün Yetenekliler Fabrikası: Enderun Mektebi

E-posta Yazdır PDF


Osmanlı’da Üstün Yetenekliler Fabrikası: Enderun Mektebi


"Enderun, yaman bir değerlileri seçme, beden ve kafaları yapılandırma makinesidir."
 Lucette Valensi, Venedik ve Bâb-ı Âli

Osmanlı Devleti’nde eğitim, sibyan mekteplerinden medreselere ve oradan da tekkeler ve meclisler gibi yaygın eğitim kurumlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılıyordu. Zaten birkaç neslin bir arada yaşayabildiği pederşâhî aile yapısı, zengin bir eğitim ve bilgi aktarması sürecine sahne oluyor, şimdiki gibi bütün ağırlığın örgün eğitim kurumlarının sırtına yüklenmesine fırsat bırakmıyordu. Şimdilik genel eğitim sürecini bir kenara bırakarak, Osmanlı Devleti’ne ve sarayına asker ve sivil bürokrat yetiştirmesi için kurulan “özel” bir eğitim kurumundan, Enderun Mektebi’nden söz edelim. Enderun denilince, Osmanlı Devleti’nde medrese haricindeki en köklü eğitim kurumundan bahsettiğimizi bilmekte fayda vardır.*

Devamını oku...
 

ENDERUN MEKTEBİ

E-posta Yazdır PDFEnderun Mektebi Osmanlı Devleti'nin kudretini muhafaza etmek için nitelikli insan yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir eğitim müessesesidir. Odalar halinde ve çeşitli kademelerde eğitim ve öğretim verilen, öğrencileri de acemi oğlanlar arasından seçilen bu okul Osmanlı eğitim sisteminde elitler eğitimini meydana getirmektedir.Enderun Mektebi'nin kurulduğu güne kadar ona benzer başka bir kuruluş bulunmamaktadır, Selçuklularda ve Avrupa'da hanedan mensuplarının özel itinaya dayalı Öğrenim gördükleri mevcut ise de, Enderun Mektebi'nin eğitim sistemi bunlardan tamamen farklıdır.

Enderun Mektebi kurulana kadar Osmanlılarda ve diğer İslâm Devletlerinde eğttim kitle eğitimi şeklindedir. Cami ve medreselerde ağırlığı Din Bilgisi eğitimine dayalı olacak şekilde bir eğitim yapılmıştır. Enderun Mektebi'nin kuruluşundan sonra da kitle eğitimi halka açık olarak faaliyetine devam etmiştir.

Devamını oku...
 

Osmanlı Devletini Cihân Devleti Yapan Kurum: Enderun Mektebi

E-posta Yazdır PDF


Üstün zekâlıların ve yeteneklilerin eğitim-öğretimi için kurulan ve Türk-İslam Eğitim Tarihi’nde olduğu kadar, Dünya Eğitim Tarihi’nde de çok önemli yere sahip olan Enderun Mektebi, tarihten günümüze eğitimde çok önemli bir yer tutmaktadır.

Enderun, bir şeyin iç kısmı, iç yüzü, dâhili, harem dairesi gibi anlamlara gelmekte olup Enderun Mektebi ise Osmanlı Devleti’nde mülkî, idarî, diplomatik ve diğer önemli kadronun yetiştirildiği yerdir. Bu bağlamda Enderun Mektebi, dünyanın ilk “kamu yönetimi okulu” olarak da nitelendirilebilir. Osmanlı’yı cihan devleti yapan kurumların en başında bu Enderun Mektebi gelir ki, Osmanlı Devleti’nin ihtiyaç duyduğu devlet adamı kadrosu bu mektepten yetişirdi.

Bu mektepte öğrenciler, üstün zekâlılara ve çeşitli yeteneklere yönelik programlarla ve testlerle, ortalama 15 yıllık bir eğitimden geçtikten sonra, devletin ihtiyaç duyduğu üst düzey idarî/bürokratik ve askerî personelin yetişmesi sağlanmıştır. Nitekim bu konuda, önde gelen tanınmış psikologlardan Amerikalı Lewis Terman (Stanford-Binet adlı zekâ testini bulan kişi) Enderun Mektebi’ne alınan çocuklar için şunları söylemektedir: “Zekâ seviyesini ölçmek için ilk defa test yöntemi, Osmanlılarda Enderun mektebine seçilen öğrenciler için uygulanmıştır.” Amerikalı ünlü eğitimci Andreas Kazamias’ın Platon’un idealindeki okul olarak nitelediği Enderun, tarihçi Mustafa Armağan’ın da tam bir isabetle ifade ettiği gibi “Üstün Yetenekliler Fabrikası”ydı. Gerçekten de kişinin yeteneklerine değer verip onları en iyi biçimde geliştiren Enderun Mektebi, Türklerin düzenli, kendine özgü bir eğitim sistemini kurup başarılı sonuçlar aldıklarını göstermekte ve dünya eğitim tarihinde de önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda Enderun Mektebi, üstün yeteneklilerin eğitiminde “dünyadaki ilk sistemli eğitim” örneğini oluşturmaktadır. Öyle ki pek çok batılı kaynakta, Osmanlı Devleti’nin altı yüzyıl boyunca devam etmesinin temel nedeninin, üstün yetenekli çocukları Enderun’a devşirme yöntemiyle seçip orada eğitim verdikten sonra ülke yönetimini bu kişilere emanet etmesi olarak gösterilmektedir. Amerika’da Enderun Mektepleri hakkında 350’ye yakın akademik çalışma yapılmıştır.

Devamını oku...
 


Sayfa 5 - 5


AKADEMİK KURULUŞLAR


Kimler Sitede

Şu anda 37 ziyaretçi çevrimiçi