ENDERUN

Eğitim, Öğretim, Bilim ve Teknoloji Tarihi

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

“İLÂHİYÂT-I KEN’AN” ALBÜMÜ ÇIKTI

E-posta Yazdır PDF

LÂ EDRÎ topluluğunun beklenen ilk CD albümü “İLÂHİYÂT-I KEN’AN” çıktı. 

4 CD' den oluşan albüme; Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı'ndan, Cenan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı'ndan ve Nefes Yayınevinin internet sitesinden ulaşılabilir.

İLÂHİYÂT-I KEN’AN İLÂHİYÂT-I KEN’AN

Ken’an Rifâî Hazretleri, Hz. Mevlâna’nın Mesnevî’sini, Kur’ân’ın tefsîridir diyerek, ve yine Hazretin himmetiyle, okutmuşlar, Vâlideleri Hatice Cenân Sultân’ın ezbere bildikleri Niyâzî divânını Mesnevî’nin şerhi olarak belirtmişler ve “biz de onun lübbünü İlâhiyât-ı Ken’ân’da yaptık” buyurmuşlardır. Bütün tasavvufî umdelerin, hakikatte, özünü içeren İlâhiyât-ı Ken’ân, başta Ken’ân Rifâî Hz. olmak üzere pek çok kişi tarafından bestelenmiştir ki bunların bazıları Kendilerinin aşkın sevgisinin anlık zuhuru olarak, usûlden, makamdan münezzeh, fakat kimisi de mûsıkî olarak da yüksek seviyeli eserlerdir. Hak ve hakikatin Kendilerinin aynasından yansıması olan bu güfteler, yine, kimi zaman kıyıda köşede kalmış, nâdîde makamların elbisesini giymişler, ve bu özellikleriyle başka kitaplarda da yer bulmuşlardır. Özellikle dînî eser formlarında çok kullanılmayan, Büzürg, Şerefihamîdî, Irak, Hisar Bûselik, Sabâ Zemzeme, Rast-ı Cedîd, Ferahnâk Aşîran, Ferahfezâ eserler bu minvâl bestelerdir.

KEN’ÂN ER-RİFÂÎ’den

İLÂHİYÂT-I KEN’AN

İcra eden: LÂ EDRÎ

4 CD’li Kutu + 95 sf. Kitapçık

ISBN: 8680603260012

İstanbul, Eylül 2012

Fiyatı: 30,00 TL